Kategorijas
Noderīgi Yachting Stories & News

Daži mezgli

56309_file_name.jpegŠotes mezgls, šotstēks

Sheet bend

Schotstek

Шкотовый узел

 

 

 

 

 

 

 

56308_file_name.jpegTorna un divi pusstēķi – mezgls, ko lieto, pietauvojoties pie pāļa vai gredzena. Lai mezgls pārāk cieši nesavilktos, pietauvošanās galu divas reizes apņem ap pāli (vai divas reizes izver caur gredzenu), sasien divus pusstēkus un tampu piebendzelē pie slogotā gala (pamatgala).

Round torn with half hitches, Round turn & Two Hitches

Rundtōrn mit zwei halben Schlāgen; ein Rundtorn und zweihalbe Schlāge,

штык со шлагом

 

 

 

56307_file_name.jpegPlakanais mezgls – mezgls, kas noder divu vienāda resnuma galu (trošu) sasiešanai

Reef knot, thief knot

Kreuzknoten

прямой уэел

 

 

 

 

 

56305_file_name.jpegVebliņstēks, Vebliņmegls – mezgls, ar kuru troses piesien pie priekšmeta ar gludu, līdzenu virsmu (piem.enkurkātiem). Uz sauszemes to sauc par spriguļa mezglu.

Clove hitch; waterman’s knot, ratline hith

Webeleine

Виблёнка, вибленочный трос

 

 

 

 

56304_file_name.jpegPāļstēks , Pāļmezgls – mezgls, ar kuru iesien cilpu, kas nesavelkas. To lieto, apsienot drošības trosi ap vidukli cilvēkam, kurš strādā pacelts mastā vai nolaists aiz borta. Peldlīdzekļa pietauvojamo galu pie pāļa piesien, sasienot divas stipri slogotas troses un citos gadījumos, kad nepieciešams mezgls, kurš nesavelkas.

Bow line, bowline hitch (angļu val)

Pfalsteck, einfacher Pfalsteck

Беседочный узел

 

 

 

 

 

 

56301_file_name.jpegDubultais šotemezgls – divu dažāda resnuma un stipri slogotu galu sasiešanai. To lieto arī šotu un halzu iesiešanai buru stūros.

Double sheet bend

Doppelter Schotstek

врамшкотовый узел

 

 

 

 

 

 

 

56300_file_name.jpegGala sakārtošana

Coiling a Line

 

56303_file_name.jpeg